X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

در سال 1308 شمسی رضا شاه به دلیل زبان سرخ و نگاه نقادانه سدید السلطنه را از بندرعباس به تهران احضار و بعد 68 روز زندانی می کند.در همین سال ها کتاب جدید منتشر می شود.

"امروز کتاب صید مروارید تالیف نگارنده توسط کتاب خانه ی طهران طبع و انتشار یافت در قیمت هشت قران.به روزنامه ایران و "مساژ دو پاریس"نوشته شد."

سدید در زندان شعر  هم می نویسد:

خسروان خسته اند از قلمم

گرچه امروز کنج زندانم

کنج زندان و جمع رندان بین 

من به زندان ریس رندانم