دیروز هیت بزرگ از چهره های علمی و سیاسی آلمان وارد تهران شدند که در صدر آنها فرانک والتر اشتاین مایر حضور داشت این سیاستمدار کهنه کار و خنده روی آلمانی پس از دیدار با چهره های مطرح سیاسی در برنامه جداگانه ای از موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کرد. حضور جالب سیاستمدار مطرح جهانی در یک مکان کاملن هنری  نشان از شعور و ذوق و درک صحیح از اهمیت هنر در جهان امروز است،اشتان مایر در سخنرانی اش در دانشگاه تهران چندین بار از علاقه مردم آلمان به هنر معاصر ایران یاد کرد.