سلام می کنم به انجمن فیلم کوتاه ایران 
    خوشحالم که انجمن فیلم کوتاه وجود داره. فیلم کوتاه وجود داره. ایران وجود داره و سینما وجود داره. از همه اینها خوشحالم. حقیقت این است که نمی دانم چرا شایسته این جایزه شدم. جایزه ای غیرمنتظره بود برایم و مثل هر اتفاق غیرمنتظره ای برایم جالب است و ممنونم. (برای این جایزه) هیچ دلیلی نمی بینم مگر محبت شما. و از محبت تان تشکر می کنم. امیدوارم همه شما فیلمِ بلندتان را بسازید. امیدوارم من هم فیلم بلند بسازم در آینده. نمی دانم کی و چطور؟ امیدوارم همه فیلم های بسیار خوب بسازید و باعث سربلندی سینمای ایران شوید. یک بار دیگه از همه شما متشکرم.