G-10
شماره دهم (دیماه) ماهنامه جی منتشر شد.

این شماره را با مطالبی از : 
 الهام افروتن، محمد ثقفی، اصغر نریمانی، شهیار عزیزی، امیرحسین والا، نسترن محسنی و معصومه کماندار را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

لینک دانلود